Välkommen till SG Center!

Företagets affärsidé är utveckling och installation av säkerhetsglas & säkerhetssystem i nya eller befintliga fönster och dörrar.

Säkerhetsglasarna

Säkerhetsglasarna är ett företag vars affärssegment tangerar både glasmästeribranschen och säkerhetsbranschen. Vi tillverkar och levererar okrossbara glas som sitter i fönster och dörrar, till fönster och dörrar. Dessa glas innehåller oftast ett material som heter Lexan Margard ® som är ca 300 ggr starkare än vanligt glas i samma tjocklek.

Läs mer på www.sakerhetsglasarna.se.

Franchisetagare

Vi har utvecklat en affärsmodell som skall säkerställa kvalitet och utförande över hela landet genom en uppbyggnad av certifierade Security Glass Centers som kommer att fungera som återförsäljare inom sina respektive regioner.

Produkterna har utvecklats med början 1995 då profilsystemen togs fram och 1996 isolerglas av polykarbonat. Denna metod har succesivt förbättrats och senaste utvecklingsdetaljer kom 2013. Utveckling sker kontinuerligt i samarbete med våra kunders ökade krav på lösningar.

Kostnaden bärs av FG. Vi har hittills inte haft några reklamationer då produkterna uppfyllt garantiåtagandena.